tapiotarsulat@gmail.com

+36 - 29 - 641 - 190

Mi a Közműtársulat?

Az érintett ingatlantulajdonosok összefogásával létrejövő lakossági szervezet.
Önálló jogi személy, amely nem folytathat vállalkozási tevékenységet.
Létrejötte (a megszervezéséhez szükséges kétharmados támogatás miatt) a törvény és a többség erejénél fogva igazolja a lakossági támogatást.

Mi a Társulat Feladata?

Az érdekeltségi terület, azaz a beruházás által érintett utcák ingatlantulajdonosainak szervezése.
Az érdekeltségi hozzájárulás, azaz az érdekeltek által fizetendő összeg meghatározása.
A részletekben fizető tagok hozzájárulásának megelőlegezésére a társulat által felvett hitel fedezetének megteremtése és visszafizetésének biztosítása.
A jól fizető tásulati tagok érdekeinek védelme, a hozzájárulások beszedése minden társulati tagtól.
Biztosítania kell, hogy a beruházáshoz határidőre rendelkezésre álljon az önrész.

Miért érdemes megszervezni?

Amennyiben a társulat megszervezésre kerül, a beruházáshoz szükséges önrész megléte és a lakossági támogatottság egyértelműen dokumentálható.
Szervezett formában teremt lehetőséget a lakossági hozzájárulások beszedésére, és szükség esetén az adók módjára történő behajtásra is.
Államilag kamattámogatott hitelt vehet fel a lakossági hozzájárulások megelőlegezésére
Amennyiben a létrehozásához szükséges belépési arány, azaz az ingatlantulajdonosok több mint kétharmadának
belépése megvalósul mindenki a társulat tagja lesz, minden érintett ingatlan után kötelezővé vállik a hozzájárulás megfizetése.

Hogyan vesz részt a beruházásban?

A társulat a beruházás megkezdésekor kedvezményes hitelt vesz fel az érdekeltségi hozzájárulások meglőlegezésére.
Társberuházói megállapodást köt az Önkormányzati Területfejlesztő Társulással (amely az EU támogatást kapja), ennek alapján a kivitelezői számlák arányában (a hitelből) átadja az önrész összegét.

A Társulat Szervezeti Felépítése

     Érdekeltek - a társulat tagjai

·         Az érdekeltségi területen belüli ingatlantulajdonosok, vagy ingatlant egyéb jogcímen használó magán és jogi személyek

     Küldöttgyűlés, a Küldöttek

·         Létszámuk a települések érdekeltjeinek arányában kerül meghatározásra

·         A társulat legfőbb szerve a küldöttgyűlés. Egyszerű szótöbbséggel dönt az elé tárt kérdésekben

·         A Küldöttek választott tisztségviselők, az alakuló közgyűlésen kerülnek megválasztásra az érdekeltek közül

     Intézőbizottság


A társulat működtetése, az elvégzendő feladatok meghatározása esetleg küldöttgyűlés elé terjesztése, azok végrehajtásának, megszervezése.

     Intézőbizottság (a társulat) Elnöke

·         A társulat vezetője.

·         Az intézőbizottság és a küldöttgyűlés határozatainak megfelelően vezeti a társulatot.

     Ellenőrző bizottság

·         A társulat és az intézőbizottság működését ellenőrzi

© 2010 Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási - társulata